Stichting Instandhouding Bonifatiuskerk Oldeberkoop

sibo_logo_oud

Over de SIBO

 

De Bonifatiuskerk als beeldbepalend rijksmonument en ontmoetingsplek is van grote waarde voor ons dorp. De kerk is voor de hele dorpsgemeenschap beschikbaar voor kerkdiensten, trouw- en rouwdiensten, uitvoeringen van plaatselijke muziekgroepen, kerstfeest, klassieke concerten onder auspiciën van de stichting Muziek op Stapel en als een van de locaties voor de jaarlijkse kunst- en kijkroute Open Stal. De kerkelijke gemeente is eigenaar van de monumentale dorpskerk maar hij is als het ware van ons allemaal. De kerkelijke gemeente is te klein om de kosten van het onderhoud van dit cultureel erfgoed alleen te dragen. Daarom is de SIBO opgericht. Door als SIBO bij te dragen in de kosten van restauratie en beheer kunnen aanvragen gedaan worden bij subsidieverstrekkers en fondsen. Cofinanciering en draagvlak in het dorp is een belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van bijdragen uit allerlei landelijke en plaatselijke fondsen.

 sibo wijzerplaat

Een van de eerste acties waar de SIBO zich voor heeft ingezet was de restauratie van de ringmuur. U hebt die ongetwijfeld gezien. En u ziet ook hoe bij het toegangspad een opvallend poortgebouw staat. Dat is een reconstructie naar het voorbeeld van een oude prent van Cornelis Pronk uit 1732. Het opnieuw zichtbaar maken van deze oude poort was een grote wens in het dorp. De SIBO heeft zich hiervoor ingezet. Ook de wijzerplaten op de toren zijn gerestaureerd met steun van de SIBO. Het toegangspad is opnieuw bestraat op de oorspronkelijke manier met karakteristieke gele klinkers. U ziet het resultaat!

 

Voor de komende jaren is er op advies van de Monumentenwacht steeds een onderdeel van het gebouw aan de beurt voor restauratie. Zo is in 2016 is de verlichting gerepareerd die de kerk van buiten aanlicht. In 2017 zijn de vier steunberen gerestaureerd en wordt het voegwerk van de buitenmuren van de kerk hersteld. Dat dit nodig is, is met het blote oog al waar te nemen als je rond de kerk wandelt. Stenen liggen geheel of gedeeltelijk los en het voegwerk is in slechte staat. De steunberen bevinden zich aan de buitenzijde van de kerk. Het zijn als het ware de dikkere uitstekende stukjes muur die haaks staan op de buitenmuur van de kerk. Ze dienen ter versterking van de muur en om de druk van de op de muur rustende gewelven op te vangen. Ook zullen in 2017 de galmgaten van de toren voorzien worden van gaas, zodat vogels geen schade meer kunnen aanrichten in deze galmgaten. Ook voor de komende jaren is er op advies van de Monumentenwacht steeds een onderdeel van het gebouw aan de beurt voor restauratie. Wij zijn daarom erg blij met de steun van onze donateurs.

 

Wilt u ook donateur worden dan kunt u contact met ons opnemen. Dan kan via de mail: sibo@oldeberkoop.nl

U kunt ons ook volgen via Facebook: @StichtingSIBO

 

Het SIBO-bestuur,

Jeen Nijboer, voorzitter

Berber Booij, secretaris

Klaas de Jong, penningmeester

Douwe Sijens, bestuurslid

Anita van der Werf-de Kruijff, bestuurslid communicatie

sibo kerk

4seizoenenAttractief