Vrouwen van Nu

Vrouwen van nu09 2015De afdeling Oldeberkoop e.o. Vrouwen van Nu heeft een kleine 100 leden. De leden komen uit Oldeberkoop, Nijeberkoop, Nijeholtpade en zelfs uit Boyl en Noordwolde. De afdeling is een onderdeel van Vrouwen van Nu in Fryslân, die weer deel uit maakt van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu. Het is een organisatie van vrouwen met hart voor de leefomgeving, die elkaar willen ontmoeten, hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die met krachtige stem willen participeren in hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

De vrouwen van afdeling Oldeberkoop e.o. komen van september tot en met april maandelijks bijeen om:

  • elkaar te ontmoeten in een gezellige sfeer
  • te genieten van gastsprekers met boeiende onderwerpen
  • ervaringen met elkaar te delen
  • kennis en handvaardigheden op te doen via diverse interessante cursussen

Als lid van de afdeling kunt u meedoen met het koor "Donna d'Ora", deelnemen aan een literatuurgroep of een tuingroep, met andere leden wandelen, fietsen, creatief bezig zijn, rummikubben, nordic-walken of (culturele) uitstapjes maken.

Staat u open voor nieuwe ontmoetingen en ervaringen? Vrouwen van Nu, afdeling Oldeberkoop e.o. is dan dé vereniging om lid van te worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annette Elsinga, tel. 06-20556174, of per e-mail via vrouwenoldeberkoop@gmail.com

 

4seizoenenAttractief