Toneelvereniging Hoek van Zevenwouden

 "De Hoek van Zevenwouden" (opgericht in 1867), is een bloeiende, zeer actieve, Nederlandstalige toneelvereniging die niet meer is weg te denken uit het dorpsleven van Oldeberkoop. 

In 2017 is De Hoek 150 jaar geworden en dit is uitbundig gevierd met diverse activiteiten. Het slotstuk is het openluchtspektakel Berkoop Vol Vuur geweest, waarbij het bescherm dorpsgezicht 5 avonden lang het decor was van een schitterend openluchtspektakel.

De vereniging staat elk jaar in februari klaar om leden, donateurs en andere belangstellenden een avond onvervalste, goede en spraakmakende toneelvoorstellingen te bezorgen.
Daarnaast worden er ook elk jaar in het voorjaar diverse eenakters opgevoerd.
De Hoek speelt verschillende genres waarbij geen regels en wetten gelden. Zij kan het publiek trakteren op kluchten van hoog niveau, maar ook tragikomedies worden niet geschuwd.


Bent u liefhebber van toneel, wilt u zelf wel eens spelen, of wilt u als donateur verzekerd zijn van een persoonlijke uitnodiging voor één van onze toneelavonden, neem dan contact op met onze voorzitter Tessa van Hoof, telefoonnummer 06 – 295 78 339
 

4seizoenenAttractief