Toneelvereniging Hoek van Zevenwouden

"De Hoek van Zevenwouden" (opgericht in 1867), is een bloeiende toneelvereniging, die ieder jaar voor leden/donateurs en andere belangstellenden enkele toneelavonden met aansluitend een gezellige dansavond verzorgt. Er worden Nederlandstalige stukken gespeeld in diverse genres. Ook wordt er jaarlijks voor de echte toneelliefhebbers een eenakter opgevoerd, in samenwerking met diverse andere toneelverenigingen in onze gemeente.

De meer dan een eeuw oude vereniging is niet meer weg te denken uit het dorpsleven van Oldeberkoop. Op dit moment is er ook een zeer actieve jeugdgroep in de leeftijd vanaf ongeveer 12 jaar.

Bent u liefhebber van toneel, wilt u zelf wel eens spelen, of wilt u als donateur verzekerd zijn van een persoonlijke uitnodiging voor deze toneelavonden, neem dan contact op met onze voorzitter Simon ter Heide. Telefoonnummer: 0516451491

4seizoenenAttractief