Woongroep De Wolden

Woonvorm De Wolden is een voorziening voor mensen met een dubbele handicap. Het dubbele huis wordt bewoond door twaalf cliënten. Men is vrij om de eigen leefruimte naar eigen inzicht in te kleden.

Inmiddels wonen drie mannen in een huis tegenover de woonvorm, twee vrouwen in het huis naast de woonvorm en een vrouw in een ouderenwoning verderop in de Grietmansstraat. Daarnaast is er een project van cliënten die zelfstandig wonen in Gorredijk. Overdag gaan cliënten op verschillende locaties aan het werk. De cliënten nemen daarnaast vaak deel aan allerlei activiteiten, die meestal buiten het dorp plaatsvinden.

Geert Lammertslaan 9, Oldeberkoop.
Telefoonnummer: (0516) 45 13 25.

4seizoenenAttractief