Onderdukerskoor

onderdukerskoorHet Onderdukerskoor bestaat uit ongeveer 40 mannelijke koorleden, die vooral liederen zingen uit het shanty-genre. Het is een gelegenheidskoor, dat indertijd is opgericht voor de festiviteiten naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van de bevrijding. Het koor zong toen de typische veertiger jaren liedjes uit de tweede wereldoorlog. Later trad het koor op tijdens een grote reünie in het jaar 2000. Daarbij bleek dat er een grote behoefte was bij een aantal mannen in Oldeberkoop om in een koor te zingen, zonder dat dit tot wekelijkse repetities zou leiden.

Er wordt een keer per maand gerepeteerd voor een repertoire dat uit zo'n 80 liederen bestaat in allerlei genres. Het koor zingt vooral voor eigen genoegen en geeft alleen uitvoeringen bij bijzondere gelegenheden en dan vooral voor eigen leden en hun familie. Het koor staat onder de bezielende leiding van de allround musicus Jacobus Lukkes, die met zijn accordeon het koor ook begeleidt.

De repetitieavonden zijn na afloop aanleiding tot een gezellig samenzijn van de koorleden, waarbij de problemen van de dag en van de wereld worden besproken. Iedere mannelijke Oldeberkoper kan toetreden tot het koor. Leeftijd speelt geen rol. Verdere informatie kunt u krijgen bij de secretaris: Jacob Mulder, telefoon: (0516) 45 16 38.

4seizoenenAttractief